Ik heb geen oproepingsbrief ontvangen. Wat nu?

De gemeenten moeten ten laatste op 11 mei 2019 (15e dag voor de verkiezingen) de oproepingsbrieven versturen aan hun kiezers.

Kiezers die hun oproepingsbrief niet ontvangen hebben, kunnen tot op de dag van de stemming ’s middags (12 uur) een duplicaat van hun oproepingsbrief afhalen op het gemeentesecretariaat van hun gemeente.

Ook voor alle andere vragen over de oproepingsbrief kan de kiezer bij zijn gemeente terecht.

De dienst bevolking of burgerzaken van de gemeente is hiervoor de meest geschikte dienst om te contacteren.