Waaraan moet de kandidatenlijst voldoen?

  • Op een lijst moeten effectieve kandidaten (kandidaat-titularissen) en opvolgers (kandidaat-opvolgers) worden voorgedragen
  • Iemand kan niet tegelijktertijd effectief kandidaat en opvolger zijn
  • Een kandidaat mag zich maar in één kieskring kandidaat stellen
  • Een kandidaat mag zich maar op één lijst kandidaat stellen
  • Een kandidaat mag niet deelnemen aan meerdere verkiezingen als deze samenvallen, vb. verkiezing Vlaams Parlement en Europees Parlement
  • Op een lijst komt minimaal één effectieve kandidaat voor en maximaal zoveel kandidaten als er zetels te verkiezen zijn in de kieskring.
  • Op een lijst moeten minimaal vier kandidaat-opvolgers voorkomen
  • Er mogen maximaal zoveel kandidaat-opvolgers zijn als er zetels te verkiezen zijn, met een absoluut maximum van 16.
  • Zowel bij de effectieve kandidaten als bij de opvolgers mag het verschil tussen het aantal kandidaten van elk geslacht niet groter zijn dan één. Dat geldt ook voor onvolledige lijsten.
  • De eerste twee kandidaten van elke lijst (zowel effectieven als opvolgers) mogen niet hetzelfde geslacht hebben.