Kan ik bezwaar indienen tegen de geldigheid van de verkiezingen?

Het Vlaams Parlement onderzoekt zelf (en als enige) de geldigheid van zijn verkiezing tijdens de openingszitting van 18 juni 2019. 

Burgers kunnen een bezwaar indienen tegen de verkiezingen op voorwaarde dat hun bezwaar gesteund/ondertekend wordt door een verkiezingskandidaat.

Wat is de termijn?

Bezorg een bezwaar aan de griffier van het parlement binnen 10 dagen nadat het proces-verbaal van de verkiezing door het hoofdbureau van de kieskring is opgemaakt én voor het onderzoek van de geloofsbrieven..