Hoe gebeurt de vorming van het nieuwe parlement en de nieuwe regering?

Zo verloopt de wisseling van parlement en regering:

Tijdstip

Gebeurtenis

een maand voor de verkiezingen

Laatste geplande plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

de dag na de verkiezingen

De Vlaamse Regering biedt haar ontslag aan bij de voorzitter van het parlement en gaat nu in "lopende zaken". De ministers kunnen alleen lopende beslissingen afhandelen en dringende beslissingen nemen, maar geen nieuwe politiek meer voeren.

de vierde dinsdag na de verkiezingen of maximaal 10 dagen later …

Het nieuw verkozen Vlaams Parlement kiest een bestuur: een voorzitter, en ondervoorzitters en secretarissen (het Vast Bureau).

de vierde dinsdag na de verkiezingen of later (zodra er een regeerakkoord is)

Het Vlaams Parlement verkiest een Vlaamse Regering, en de leden van de regering leggen de eed af bij de voorzitter.